سه شنبه 1 آبان 1397
قیمت: 38,000 ريال

نوع جلد: شومیز

جشن نامه دکتر علی اشرف صادقی

ناياب

امید طبیب زاده
(پژوهشهای زبان شناسی ایرانی - 1)

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
: نایاب
: 1382
: 15/5*23/5
: 408
: جشن‌نامه / یادنامه
آشنایی با نویسنده
آشنایی با مترجم
فهرست مطالب کتاب