سه شنبه 1 آبان 1397
قیمت: 480,000 ريال

نوع جلد: گالینگور

جشن نامه دکتر فتح الله مجتبایی

علی اشرف صادقی، ابوالفضل خطیبی
0

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
: اول
: 1392
: 15/5*23/5
: 808
:
آشنایی با نویسنده
علی اشرف صادقی، ابوالفضل خطیبی
آشنایی با مترجم
فهرست مطالب کتاب