سه شنبه 1 آبان 1397
قیمت: 120,000 ريال

نوع جلد: گالینگور

جشن‌نامه دکتر محسن جهانگیری

ناياب

محمد رئیس زاده، فاطمه مینایی، سید احمد هاشمی
0

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
: نایاب
: 1386
: 15/5*23/5
: 438
:
آشنایی با نویسنده
محمد رئیس زاده، فاطمه مینایی، سید احمد هاشمی
آشنایی با مترجم
فهرست مطالب کتاب