یکشنبه 28 مهر 1398
قیمت: 140,000 ريال

نوع جلد: شومیز

در باب زبان و زبان‌شناسی

60 گفتار مختصر و مفید

ای. ام. ریکرسون، بری هیلتون
محمدمهدی مرزی

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
: اول
: 1392
: 14×21.5
: 320
: زبان و ادبیات
آشنایی با نویسنده
آشنایی با مترجم
فهرست مطالب کتاب