یکشنبه 28 مهر 1398
قیمت: 150,000 ريال

نوع جلد: شوميز

درباره زبان و تاريخ

والتر بنيامين
مراد فرهاد پور - اميد مهرگان
چاپ اول بهار 96 چاپ دوم بهار 96

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
: دوم
: بهار 1396
:
: 190
: فلسفه و كلام
آشنایی با نویسنده
آشنایی با مترجم
فهرست مطالب کتاب