شنبه 29 تیر 1398
قیمت: 300,000 ريال

نوع جلد: گالینگور

ذیل فرهنگ های فارسی

علی رواقی، مریم میرشمسی

مشتریان این کتاب، این کتاب ها را هم خریده اند.

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
:
:
: 21/5*29
: 582
:
آشنایی با نویسنده
علی رواقی، مریم میرشمسی
آشنایی با مترجم
فهرست مطالب کتاب