شنبه 30 شهریور 1398
قیمت: 150,000 ريال

نوع جلد: شومیز

راز شادابی کودکان

استیو بیدالف
بابک سراسکانی

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
: دوم
: 1396
: 16/5*22
: 219
:
آشنایی با نویسنده
استیو بیدالف
آشنایی با مترجم
بابک سراسکانی
فهرست مطالب کتاب