دوشنبه 28 مرداد 1398
قیمت: 800,000 ريال

نوع جلد: گالینگور

شاهنامه

با كشف الابيات

ابوالقاسم فردوسی
ج 1: 1224 ص - ج 2 1224 ص

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
: ششم
: 1394
: 12*20
:
:
آشنایی با نویسنده
آشنایی با مترجم
فهرست مطالب کتاب