سه شنبه 1 آبان 1397
قیمت: 58,000 ريال

نوع جلد: شومیز

شرفنامه

حسن سید عرب
یادنامه دکتر شرف الدین خراسانی

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
: اول
: 1383
: 15/5*23/5
: 573
: جشن‌نامه / یادنامه
آشنایی با نویسنده
حسن سید عرب
آشنایی با مترجم
فهرست مطالب کتاب