دوشنبه 29 مهر 1398
قیمت: 240,000 ريال

نوع جلد: شومیز

صد میدان

صد قصه از میدان‌های صدگانه‌ی نارمک

یوریک کریم‌مسیحی

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
: اول
: 1393
: 12×20
: 468
:
آشنایی با نویسنده
آشنایی با مترجم
فهرست مطالب کتاب