شنبه 29 تیر 1398
قیمت: 90,000 ريال

نوع جلد: شوميز

عليه ايده آليسم

دو مقاله فلسفي

تئودور آدورنو
مراد فرهاد پور

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
: دوم
: بهار 1396
:
: 109
: فلسفه و كلام
آشنایی با نویسنده
آشنایی با مترجم
فهرست مطالب کتاب