جمعه 29 شهریور 1398
قیمت: 1,460,000 ريال

نوع جلد: سخت با قاب

عهد عتيق جلد دوم

كتاب هاي تاريخ بر اساس كتاب مقدس اورشليم

بر اساس كتاب مقدس اورشليم
پيروز سيار

مشتریان این کتاب، این کتاب ها را هم خریده اند.

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
: اول
: 1397
: وزيري
: 1368
:
آشنایی با نویسنده
آشنایی با مترجم
فهرست مطالب کتاب