شنبه 30 شهریور 1398
قیمت: 100,000 ريال

نوع جلد: شومیز

فلسفه و بحران غرب

هوسرل، هیدگر، یاسپرس و...
داوری اردکانی، جوزی، ضیاء شهابی
چاپ سوم

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
: چهارم
: 1393
: 14*21/5
: 214
:
آشنایی با نویسنده
آشنایی با مترجم
فهرست مطالب کتاب