دوشنبه 28 مرداد 1398
قیمت: 9,000 ريال

نوع جلد: شومیز

فن دستور

دیونوسبوس تراکس
کورش صفوی
چاپ دوم

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
:
: 1385
: 11/5*19
: 68
:
آشنایی با نویسنده
آشنایی با مترجم
فهرست مطالب کتاب