دوشنبه 28 مرداد 1398
قیمت: 1,000,000 ريال

نوع جلد: گالينگور

كارنامه توصيفي نيما پژوهي

از آغاز تا سال 1380 شمسي

كاووس حسن لي-الهام كرمي زاده

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
: اول
: بهار 1396
:
: 1106
: زبان ادبيات
آشنایی با نویسنده
آشنایی با مترجم
فهرست مطالب کتاب