یکشنبه 28 مهر 1398
قیمت: 220,000 ريال

نوع جلد: شوميز

كوتاه ترين سايه

مفهوم حقيقت در فلسفه نيچه

النكا زوپانچيچ
صالح نجفي - علي عباس بيگي

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
: اول
: بهار 1396
:
: 309
: فلسفه و كلام
آشنایی با نویسنده
آشنایی با مترجم
فهرست مطالب کتاب