دوشنبه 28 مرداد 1398
قیمت: 680,000 ريال

نوع جلد: گالینگور

لباب الالباب

محمد عوفی
به تصحیح ادوارد جی. براون - با مقدمه محمد قزوینی و تصحیحات جدید و حواشی و تعلیقات سعید نفیسی

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
: دوم
: 1395
: 12*20
: 1082
:
آشنایی با نویسنده
آشنایی با مترجم
فهرست مطالب کتاب