شنبه 29 تیر 1398
قیمت: 220,000 ريال

نوع جلد: شوميز

ما و هگل

محمد مهدي اردبيلي
ايده و گرد آوري محمد مهدي اردبيلي گفت گوهايي با : محمد رضا بهشتي سيد حميد طالب زاده مراد فرهاد پور علي مراد خاني محمد علي مرادي علي اصغر مصلح و همراه با آثاري از : محمد اصغري عبد الوحيد بيات سيد مسعود موسوي ميثم سفيد خوش حسام سلامت علي رضا سيد احمديان حامد صفاريان شروين طاهري مسعود غفاري سالور ملايري مهدي ملك فرشاد نوروزي

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
: اول
: بهار 1396
:
: 309
: فلسفه و كلام
آشنایی با نویسنده
آشنایی با مترجم
فهرست مطالب کتاب