چهارشنبه 1 آبان 1398
قیمت: 240,000 ريال

نوع جلد: سخت

مدیر باش، رئیس!

ساعد باقری

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
: اول
: 1394
: 14×21.5
: 304
: مدیریت
آشنایی با نویسنده
آشنایی با مترجم
فهرست مطالب کتاب