سه شنبه 1 آبان 1397
قیمت: 45,000 ريال

نوع جلد: گالینگور

مهدوی نامه

ناياب

حسن سید عرب، علی اصغر محمدخانی
جشن نامه استاد دکتر یحیی مهدوی

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
: اول (نایاب)
: 1378
: 15/5*23/5
: 724
:
آشنایی با نویسنده
حسن سید عرب، علی اصغر محمدخانی
آشنایی با مترجم
فهرست مطالب کتاب