شنبه 4 خرداد 1398
قیمت: 200,000 ريال

نوع جلد: شومیز

نبرد هزارتو

پرسی جکسون و فرمانروایان المپ 4

ریک ریوردن
پریا آریا

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
: اول
: زير چاپ
:
:
:
آشنایی با نویسنده
آشنایی با مترجم
فهرست مطالب کتاب