سه شنبه 28 خرداد 1398
قیمت: 5,000 ريال

نوع جلد:

هندوئیسم سازمان یافته

ناياب

دانیل گلد
فرهنگ رجایی
از حقایق ودایی تا ملت هندو

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
:
: 1378
: 13*20
: 125
:
آشنایی با نویسنده
آشنایی با مترجم
فهرست مطالب کتاب