جمعه 28 تیر 1398
قیمت: 280,000 ريال

نوع جلد: شومیز

هنر شناخت مردم

پل دی تیگر، باربارا بارون ـ تیگر
محمد گذرآبادی

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
: دوازدهم
: 1397
: 16/5*22
: 304
:
آشنایی با نویسنده
پل دی تیگر، باربارا بارون تیگر
آشنایی با مترجم
محمد گذرآبادی
فهرست مطالب کتاب