چهارشنبه 1 آبان 1398
قیمت: 40,000 ريال

نوع جلد: شومیز

پرورش رهبران موفق در سازمان

جو ـ آن سی. برن، ریچارد تی ریس
حمید رحیمیان

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
: اول
: 1389
: 15/5*23/5
: 182
: مدیریت
آشنایی با نویسنده
جو ـ آن سی. برن، ریچارد تی. ریس
آشنایی با مترجم
حمید رحیمیان
فهرست مطالب کتاب