جمعه 28 تیر 1398
قیمت: 180,000 ريال

نوع جلد: شومیز

پیروزی بر خشم

مایک فیشر
بابک سراسکانی

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
: اول
: 1393
:
: 291
:
آشنایی با نویسنده
مایک فیشر
آشنایی با مترجم
بابک سراسکانی
فهرست مطالب کتاب