پنج شنبه 22 آذر 1397
قیمت: 200,000 ريال

نوع جلد: گالینگور

کامیابی‌ها و ناکامی‌های توسعه در ایران

حسن واعظی

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
: اول
: 1393
: 23/5*15/5
: 264
: مدیریت
آشنایی با نویسنده
حسن واعظی
آشنایی با مترجم
فهرست مطالب کتاب