شنبه 29 تیر 1398
قیمت: 60,000 ريال

نوع جلد: شومیز

گستره تاریخ

گفتگوهای مسعود رضوی با تاریخ نگاران ایران چاپ دوم

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
:
: 1389
: 14*21/5
: 367
:
آشنایی با نویسنده
آشنایی با مترجم
فهرست مطالب کتاب