شنبه 4 خرداد 1398
قیمت: 70,000 ريال

نوع جلد: گالینگور

یشت فرزانگی

ناياب

سیروس نصرالله زاده، عسکر بهرامی
جشن نامه دکتر محسن ابوالقاسمی

درباره این کتاب بیشتر بدانیم

نظر اجمالی
نظر دبیر مجموعه
نظر رسانه
مشخصات ظاهری
: اول
: 1384
: 15/5*23/5
: 496
: جشن نامه / یادنامه
آشنایی با نویسنده
سیروس نصرالله زاده و عسکر بهرامی
آشنایی با مترجم
فهرست مطالب کتاب